Việc tự động cập nhật Windows lúc tắt hay mở máy ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn. Làm tốn một khoảng thời gian không nhỏ trong khi không có vấn đề gì nếu bạn không cập nhật. Vì thế hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn.

Cách tắt tự động cập nhật trên Windows 7:

  1. Nhấn nút Start >> Chọn Control Panel.
  2. Chọn System and Security >> Windows Update >> Change settings.
  3. Tại mục Important updates >> chọn Never check for updates.
  4. Bỏ chọn Give me recommended updates the same way I receive important updates.
  5. Bỏ chọn Allow all users to install updates on this computer >> nhấp OK.

Nếu bạn quan tâm đến bảo mật và bạn là người không chuyên máy tính thì nên để Windows tự động cập nhật nhé.

Đánh giá ngay