Trước khi xóa tài khoản Facebook vĩnh viễn thì bạn nên sao lưu lại dữ liệu đề phòng khi muốn xem lại. Vậy làm sao để sao lưu dữ liệu Facebook trên điện thoại bạn đã biết chưa?

 Cách sao lưu dữ liệu Facebook bằng điện thoại:

  1. Nhấn vào thanh menu ở trên cùng bên phải ứng dụng Facebook.
  2. Cuộn xuống chọn Cài đặt & Quyền riêng tư >> Cài đặt.
  3. Kéo xuống bên dưới chọn Tải thông tin của bạn xuống.
  4. Chọn dữ liệu bạn muốn tải xuống.
  5. Chọn Khoảng ngày, Định dạng, Chất lượng phương tiện hoặc để mặc định.
  6. Nhấn vào Tạo file để xác nhận yêu cầu tải xuống.

Đợi facebook tạo tệp tải xuống. Bạn có thể tắt đi làm việc khác, khi hoàn thành Facebook sẽ gửi thông báo hoàn thành để bạn tải xuống dữ liệu. Tệp dữ liệu tải xuống sẽ ở định dạng nén. Bạn cần phải giải nén tệp để xem được tập tin dữ liệu.

Đánh giá ngay