Bài viết cùng tags ‘

Website

  • Hướng dẫn thêm định dạng file upload trong WordPress

    Hướng dẫn thêm định dạng file upload trong WordPress

    Hướng dẫn thêm định dạng file upload trong WordPress. Làm sao để tải lên các tệp tin như .apk, .swf , .zip, .rar, .psd,.. các tệp tin mà wordpress không cho phép. Câu trả lời sẽ có cho bạn trong bài viết này.

  • Cách để Google index web nhanh nhất

    Cách để Google index web nhanh nhất

    Là một nhà phát triển website ai cũng muốn rằng trang web của mình được google ưu ái và cho lên top đầu để tiếp cận được với nhiều khách hàng, nhiều người dùng hơn. Muốn được lên top nhanh việc đầu tiên đó để google biết đến nội dung trang web của bạn vừa…

Thảo luận mới nhất